Projecte Home

 

La Fundació PIMEC Acció Social, amb la voluntat d’impulsar programes i accions dirigides a promoure la responsabilitat social empresarial, en col·laboració amb Projecte Home, ONG que treballa per al tractament i la prevenció de les addiccions, i amb el suport de l’Obra Social de Caixa Penedès,  desenvolupen de 2011 un programa destinat a sensibilitzar i prevenir la dependència de substàncies i altres tipus d’addiccions en l’àmbit empresarial.

De l’aplicació del programa s’han beneficiat directament empreses i organitzacions de l’Alt i Baix Penedès i del Baix Llobregat, realitzant visites personalitzades i accions dirigides a fer un diagnòstic de les necessitats particulars de cada empresa, assessorant i implementant accions que es consideraven necessàries i enviant la “Guia de dependència de substàncies i altres addiccions en l’àmbit empresarial”.

 
Projecte Home web principal
Fundació PIMEC web principal