Auditori


Auditori -  1ª i 2ª Planta

Auditori estructurat en forma d’amfiteatre amb 246 butaques tapissades d’aforament, sala semicircular que disposa de dos plans:un inferior que és el pati de butaques i un altre de superior de menys capacitat.

En el primer es troba instal·lada la cabina de projecció i taula de sons.

Equipat amb tecnologia d’última generació: pantalla, projector, megafonia, tarima, accés a Internet, videoconferència, etc.

Capacitat: 171 persones platea, 75 persones 2a planta.

Usos recomanats

concerts, congressos, simposis, jornades,  convencions d’empresa, conferències, taules rodones, rodes de premsa, etc.

Disposa de

Connexió a Internet

Microfonia inhalàmbrica

Pantalla i Canó de projecció

Taula de só ( Yamaha 100)

Piano de mitja cua – model Yamaha

Orgue

L’auditori està dotat d’un orgue construït pel destacat orguener Gabriel Blancafort de Collbató  en consonància amb les condicions  i servituds especifiques del local, la qual cosa va obligar a instal·lar-lo al costat esquerre de l’Auditori, de cara a l’escenari, format per 17 tubs de Flautat i 12 de Coral Bais. Recentment s’ha restaurat i s’ha millorat la seva acústica.

(possibles Elements a contractar segons necessitats, disponibilitat i tarifes)

Tarifes

ESPAI AUDITORI

Jornada completa

½ jornada

Associacions i Entitats del Penedès sense ànim de lucre

600 €

300 €

Associacions i Entitats de fora de l’àmbit del Penedès sense ànim de Lucre

650 €

350 €

Resta d’Entitats

800 €

500 €

Aquestes tarifes  només contemplen el lloguer de l’Auditori i se’ls ha d’afegir l’IVA legalment establert.

Aquestes tarifes estan exemptes pels Patrons que son mecenes de la Fundació.

Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora 6
08720 Vilafranca del Penedès
93 891 6552

Espais: Fòrum | Aula de cultura | Auditori |Sales de Reunions | Casa Museu Berger Balaguer