Residència Inglada Via

Residència Inglada Via

L’Obra Social de Caixa Penedès contribueix al desenvolupament social de les àrees on està present. Amb aquest objectiu, des de l’any 1957 dóna suport la Residència Inglada Via de Vilafranca del Penedès, que s’erigeix en un edifici catalogat que data dels primers anys del segle XX.
A partir de l’any 2006 emprèn una renovació i rehabilitació total de l’edifici i les instal·lacions que dura fins a l’any 2008 en el qual posa a la disposició de la Fundació que gestiona la Residència un equipament d’alta qualitat amb vocació de referent en l’atenció a la gent gran.

Recentment ampliada i modernitzada, la Residència Inglada Via admet, en regim de Llar Residència, a persones majors de 65 anys amb o sense limitacions físiques i que conserven la seva capacitat d’autonomia per a realitzar les activitats de la vida diària però que necessiten disposar de serveis hotelers i de supervisió professional en el camp social i sanitari, d’acompanyament personal, a més de gaudir d’un ambient agradable i lliure de barreres arquitectòniques.Al mateix temps, esta dotada de tots els mitjans físics i humans per a atendre als seus residents quan en la seva evolució natural van arribant a etapes de major dependència física i/o cognitiva. Per a això disposa d’un complert i qualificat equip de professionals en les diferents branques de la gerontologia.

Hermenegild Clascar 15
08720 Vilafranca del Penedès
93 8900394