Missió i valors

Històricament l’Obra Social ha estat el tret diferencial de les Caixes d’Estalvi de la resta d’entitats financeres. Ara més que mai el compromís social que va motivar el naixement de Caixa Penedès segueix vigent essent la nostra principal finalitat.

L’objectiu de l’Obra Social de Caixa Penedès ha estat i és la promoció de les actuacions en el camps dels serveis socials, la promoció de la cultura,  l’educació i  investigació científica, la protecció i millora del Medi Ambient, la dinamització econòmica del teixit social i de l’activitat emprenedora i totes aquelles activitats que afavoreixin el desenvolupament socioeconòmic.

En els últims anys el nombre de beneficiaris de l’Obra Social de Caixa Penedès s’ha incrementat de forma significativa. Aquest passat 2011 ha realitzat més de 600 Projectes per a més de 600.000 persones.

L’Obra Social de Caixa Penedès te per aquest 2012 un pressupost de 5,4 milions d’euros que els destinarà segons les seves línies estratègiques i prioritzant els projectes socials en especial atenció als col·lectius vulnerables.

 

Missió

 “L’Obra Social de Caixa Penedès te com a missió atendre les necessitats de la nostra societat, amb especial atenció al nostre territori de Catalunya i Aragó, contribuint al seu progrés i més especialment al de les persones i els col·lectius vulnerables del nostre teixit social, promocionant la cultura i patrimoni, l’educació i la ’investigació mitjançant projectes propis o en col·laboració, per tal de poder contribuir a la millora social i a la dinamització econòmica ”

 

Línies estratègiques d’actuació

Línies estratègiques d’actuació de l'Obra Social

 

Valors

Solidaritat

Compromís Social

Integritat i Honestedat

Responsabilitat

Ètica

Humanisme

Gestió compromesa amb la Responsabilitat Social Corporativa

Servei al Territori